konfor mekanik
konfor mekanik site mapAna Sayfatürkçeenglishkonfor mekanik telefon0212 347 08 99
HAVALANDIRMA TESİSATI
konfor mekanik vfr klima sistemleri VFP_hucreli_tip_mutfak_fanHAVALANDIRMA TESİSATI NEDEN GEREKLİDİR.
İnsanlar, uzun süre bir ortamda kaldıkları zaman, solunum yolu ile içerdeki havaya Karbondioksit verir. Zaman geçtikçe hava ağırlaşır. Bundan başka , yaşanılan mahallerdeki eşya ve malzemeler de Etrafa koku yayarak havanın ağırlaşmasına sebep olurlar. Uzun süre kapalı kalan emtia depoları, evlerin de iç ortam havası ağırlaşır ve insanlar bazen nefes almakta zorluk çeker. Dünya Standartlarına göre, insanların bulunduğu ortamda Karbondioksit oranı On binde üç’ü geçmemesi , nemin de %50 seviyelerinde olması gerekir.
Havalandırma Ekipmanları:
  • Aspiratör, Vantilatör
  • Galvaniz hava kanalları ( emme hattı - basma hattı )
  • Hava emme ve basma menfezleri
  • Fleks hortumlar
  • Hava kanalları taşıyıcı konsollar, flanşlar, köşe parçaları, bantlar
  • Gerekli olan yerlerde sesi yalıtımı için taş yünü levhalar.
  • Hücreli aspiratör veya vantilatör taşıyıcı çelik konstrüksiyon
Havalandırma Tesisatı Temel Bilgiler:
a) Statik Basınç:
Statik basınç ,sıkıştırılmış havanın 1 m 3 'ünün serbest kalması halinde
meydana çıkacak potansiyel enerjiyi gösterir. Ayrıca vantilatörlerde güç tecrübeleri
kaideleri 'ne göre “ Bir doğru şeklinde akmakta olan bir sıvının iç basıncıdır” şeklinde
de tarif edilebilir ki bu basıncı sıvı içinde aynı hızla hareket eden bir basınç ölçme aleti
gösterebilir. Statik basınç aynı zamanda bir kanala paralel olarak akan akışkanın bu
kanal üzerine etkisidir. Bu basınç kg/m 2 veya mmSS olarak ölçülür.
b) Dinamik basınç:
Havanın kinetik enerjisine eşit olup hızın ikinci kuvveti ve özgül
ağırlığının birinci kuvvetiyle orantılıdır. Ölçü birimi statik basınç gibidir.
Dinamik basınç; akmakta olan akışkanın bir engele çarpmasını müteakip engelin önünde meydana gelen
en büyük basınç artışı veya aynı akışkanın durgun halinden akıştaki hızına yükselmesi için gerekli
basınçtır.
c) Toplam basınç:
Toplam basınç statik ve dinamik basınçların toplamına eşittir. Toplam
basınçta statik basınç gibi mutlak veya efektif olarak ifade edilebilir. Pratikte
gerektiğinde yükseklik farklarınında hesaba ilave edilmesinin kolay olması için baz
olarak atmosfer basıncı alınır.
d) Eşdeğerli çap:
Havalandırma tekniğinde kullanılan kanallar yuvarlak olduğu gibi
dikdörtgen kesitli de olabilirler. Ancak R değerinin alındığı bütün cetvel ve diyagramlar
diaresel kesitli kanallar için düzenlenmiş olduğundan dikdörtgen kanalların hesabında,
dikdörtgen kesitli kanala R değeri bakımından eşdeğer olacak dairesel kesitli kanal
bulunur.
Kesit tespitinde her defasında formül kullanmak zorunluluğundan kurtulmak için nomogramlar
düzenlenmiştir. Bunları kullanarak kolayca eşdeğer çapı hesaplayabiliriz.
e) Özel dirençler:
Herhangi bir özel parçada sürtünme kaybından başka, yön ve kesit değişmesi dolayısıyla
ayrıca bir basınç kaybı meydana gelir. Herhangi bir özel direncin Z direnç karekteristiğini tespit için x
direnç katsayısı bilinmelidir.
Çeşitli özel dirençlerde tecrübelerle bulunan basınç kaybından sürtünme ve türbulans
kayıplarını ayırmak mümkün değildir. Dolayısıyla x katsayısı pürüzsüz cidarlı özel dirençler
için toplam direnç katsayısıdır. Kanal cidarı pürüzlülüğünün özel direnç basınç kaybı
büyüklüğüne tesiri problemi hala yeteri kadar aydınlanmamıştır. Ancak özel dirençlerdeki
basınç kayıplarına cidar pürüzlülüğünün etkisi çok fazla değildir ve pratikte ihmal edilebilir.
Keskin dönüşler için dirseklerde, kesit yuvarlaksa; segmanlar, kesit köşeli ise; kademeli dirsekler, yön verici
klape ve kanatlar kullanmak suretiyle dirençler azaltılmalıdır. Çap küçülmelerinde konik ara parçalar
kullanılmalıdır. Ayrılmalardaki direncin küçük olması için girişte, geçişte ve ayrılmalardaki hızlar birbirlerine
eşit olmalıdır.
DAVLUMBAZ HAVA DEBİSİ HESABIdavlumbaz hava debisi hesabı
konfor mekanik proje faaliyet alanlarımız faaliyet alanlarımızHavalandırma Tesisatı
faaliyet alanlarımızKlima Tesisatı
faaliyet alanlarımızSoğutma Tesisatı
faaliyet alanlarımızIsıtma Tesisatı
faaliyet alanlarımızIsı Yalıtımı
faaliyet alanlarımızSıhhi Tesisat
faaliyet alanlarımızYangın Tesisatı
faaliyet alanlarımızBuhar Tesisatı
faaliyet alanlarımızDoğalgaz Tesisatı
konfor mekanik klima tesisatıhavalandırma tesisatıDuvar tipi ısıtma sistemlerikonfor mekanik yangın tesisatıkonfor mekanik sihhi tesisat