Menü Kapat
Enerji Kimlik Belgesi - EKB

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi - EKB

Konfor Mekanik; Enerji Kimlik Belgesi Yetkili Firmadır

Enerji kimlik belgesi (EKB) hem yeni hem de mevcut binalar için düzenlenen; soğutma, ısıtma, aydınlatma, sıcak su, havalandırma gibi enerji sistemlerinin bir yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir.

Konfor Mekanik; Çevre Bakanlığı tarafından, Eski Binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili Firmadır.

Enerji Kimlik Belgesi; “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için yapılan çalışmalardan biridir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme çalışmaları ile yeni yapılacak binaların kendi enerjisini üreten verimli binalar olarak tasarlanmasını, mevcut binaların ise enerji üreten verimli bir bina olarak yeniden düzenlenmesini sağlamayı ve böylece enerjide %70’leri aşan bir oranda dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji maliyetlerinin mümkün mertebe azaltılmayı amaçlanmaktadır.